FRISK VAND FRA MOSVIG

Har du interesse i dit drikkevand
Hvis du kan svare JA på ovennævnte spørgsmål, så brug et par minutter på at læse og overveje denne henvendelse fra bestyrelsen i MOSVIG Vandværk.
MOSVIG Vandværk ejes af dig og 650 andre forbruger – andelshaver – hvis formål er at levere drikkevand af god kvalitet, under vel organiseret og driftssikre forhold, uden nogen skal tjene derved.
Et vandværk er en levnedsmiddel producerende virksomhed, hvis eneste produkt – rent drikkevand – er nødvendig for menneskets eksistens og indgår i produktionen af de fleste fødevarer vi kender i dag. Godt drikkevand er således en nødvendighed for os alle og kommende generationer.
Bestyrelsen i MOSVIG Vandværk kan selvsagt ikke viden alt på alle områder, og ønsker derfor med nærværende henvendelse, at etablere et nærmere samarbejde med jer forbruger, for derigennem at drage nytte af de erfaringer, viden og kendskab, som nogle af jer med sikkerhed er i besiddelse af.
Bestyrelsen ser herved og i nært sammen med jer forbrugere, at kunne styrke beslutningsgrundlaget for MOSVIG Vandværks fremtidige drift og fortsatte eksistens.
Vi vil gerne understrege at din evt. indsats, rådgivning og vejledning anses for et vigtigt supplement til den rådgivning bestyrelsen løbende gøre brug af hos vores hovedorganisation Danske Vandværker, myndigheder m.m.
Er du kvinde, mand, ung, ældre, har indsigt, erfaring og viden vedrørende:
- Vandværksdrift.
- Vandbehandling, kvalitet m.m.
- Samarbejde, sammenlægning.
- Kommunikation
- IT, data og sikkerhed.
- Beredskab i en forureningssituation.
- Regnskab, økonomi, jura.
så vil bestyrelsen gerne høre fra dig, så vi kan få en snak om, hvad du eventuel kan supplere bestyrelsen med.
Et sådant samarbejde prioriteres højt og skal bidrage til, at MOSVIG Vandværk kan sikres som et selvstændigt vandværk, eller på anden måde sikre, vi alle har godt drikkevand til rådighed i fremtiden.
Har ovenstående din interesse, da kontakt snarest formanden på 42 80 30 01, eller send en mail til formand@mosvig.dk, vi glæder os til at høre fra dig.

Nyheder

Nyhedsbrev februar 2020
2020 M02 18
Partnerskabsaftalen. Som nævnt i nyhedsbrev december 2019, har bestyrelsen indgået en partnerskabsaftale med Region SydDanmark og Kolding Kommune. (...)
- MOSVIG Vandværk
Nyhedsbrev december 2019
2019 M12 04
Desværre skete den 23. okt. 2019 det, som er enhver bestyrelses frygt, nemlig en bakteriel forurening af vores drikkevand, da det viste sig muligt, at overfladevand kunne trænge ind til vores åbne filter..... (...)
- MOSVIG Vandværk
Name: ventil.jpg.
Nyhedsbrev oktober 2019
2019 M10 08
I forbindelse med installation af digital måler, blev der samtidig monteret en ”kontrollerbar kontraventil” mediumkategori 2. (...)
- MOSVIG Vandværk

Viden om vand
MOSVIG Vandværk
CVR-nr.: 42808612
c/o Maribovej 17, 6000 Kolding
Formand: Ejnar Damkjær
Mail: formand@mosvig.dk
Tlf. Mobil: 42 80 30 01