FRISK VAND FRA MOSVIG

Kalknedbrydning i vandet
Name: Kalknedbrydning.jpg.
Name: Jen-s-Chr-Billeder-2011-013.jpg.

AMTech Aqua Miljø Kalkknuser

Anlægget består af en impulsklods, der er monteret udvendig på koldtvandsledningen. Impulsklodsen er tilsluttet én mini-computer, som styrer impulserne. Dette betyder, at det vand, vi får ud af hanerne, har karakter af blødt vand (indeholder dog samme mængde kalk som tidligere), som i Sverige og Norge.
Der er nu taget det første skridt til at skåne vort miljø i det daglige.
De har nu fået begrebet blødt vand, som bevirker, at De kan stoppe brugen af kemikalier til rengøring, grundet at kalken ikke sætter sig som før.
De kan nu reducere alt, hvad De tilsætter vandet med 1/3 del.
De skal huske at reducere vaskepulver, da det ellers sætter sig i tøjet. Brug af kemikalier (minus kalk m.m.) er ikke nødvendigt mere.
De skal huske at reducere opvaskemiddel, da det ellers sætter sig på opvasken. Ved brug af taps – halver disse!
De skal bruge mindre shampoo.
De skal  bruge mindre håndsæbe. De får en blød hud, da vandet ikke er aggressivt mere. Har De tendens til udslæt kan dette forsvinde – respektiv reduceres.
De skal bruge færre kaffebønner.
De skal lade så meget vand stå i hurtigkogeren, at spiralen er dækket.
De vil opleve, at når De har pudset Deres vinduer i bund med det behandlet vand, sætter der sig ikke noget på glasset.
Dersom De har afsyret det lille gitter, der sidder på Deres hane (palatoren), skal De udskifte den/dem en gang, herefter kalker den/de ikke til.

Nyheder

Name: ventil.jpg.
Nyhedsbrev oktober 2019
2019 M10 08
I forbindelse med installation af digital måler, blev der samtidig monteret en ”kontrollerbar kontraventil” mediumkategori 2. (...)
- MOSVIG Vandværk
Nyhedsbrev august 2019
2019 M08 22
MOSVIG Vandværk har forekomst af pesticid N,N-dimethylsulfamid (også benævnt: DMS) i to af vores i alt tre boringer. (...)
- MOSVIG Vandværk
Nyhedsbrev maj 2019
2019 M05 27
Alle vandværker er pålagt at analysere drikkevandet for chlorothalonil-amidsulfonsyre senest 1. november 2019. (...)
- MOSVIG Vandværk

1


Viden om vand
MOSVIG Vandværk
CVR-nr.: 42808612
c/o Maribovej 17, 6000 Kolding
Formand: Ejnar Damkjær
Mail: formand@mosvig.dk
Tlf. Mobil: 42 80 30 01