FRISK VAND FRA MOSVIG

Boringer
Vandværket har 3 boringer alle beliggende i et skovområde nordvest for Søren Krogs vej. Indvindingsområdet strækker sig i sydvestlig retning under Skamlingsbanken til Grønninghoved.
Grundvandet oppumpes fra 18 til 36 meters dybde. Alle boringer fik nye pumper installeret i 2015. Oppumpning sker ved ”skånsom indvinding” og styres af det aktuelle vandbehov.
Vandværkets boringer ligger primært under arealer dækket med skov, og strækker sig fra og med de tre boringer i skoven bag Søren Krogs Vej, og i syd/vestlig retning under Skamlingsbanken til Grønninghoved.
Boringerne i skoven henter råvandet op fra dybder på 18 til 36 meter under terræn, og pumpes via en godt 700 meter rørledning, til videre vandbehandling og filtrering på vandværket.
Råvandsledningen er i 2016 blevet erstattet af en ny rørledning med svejste samlinger, hvorved råvandet sikres mod indtrængning og forurening fra overfladevand.
Alle tre boringer er i 2015 blevet renoveret og forsynet med nye tidssvarende dykpumper.
Name: pic_6108.jpg.
Oppumpningen af råvandet sker ved såkaldt ”skånsom indvinding”, og styres automatisk efter det aktuelle drikkevandsbehov, hvilket samtidig betyder lavest mulig energiforbrug.
Råvandets kvalitet kontrolleres løbende efter gældende regler og retningslinjer.

Nyheder

Nyhedsbrev december 2019
2019 M12 04
Desværre skete den 23. okt. 2019 det, som er enhver bestyrelses frygt, nemlig en bakteriel forurening af vores drikkevand, da det viste sig muligt, at overfladevand kunne trænge ind til vores åbne filter..... (...)
- MOSVIG Vandværk
Name: ventil.jpg.
Nyhedsbrev oktober 2019
2019 M10 08
I forbindelse med installation af digital måler, blev der samtidig monteret en ”kontrollerbar kontraventil” mediumkategori 2. (...)
- MOSVIG Vandværk
Nyhedsbrev august 2019
2019 M08 22
MOSVIG Vandværk har forekomst af pesticid N,N-dimethylsulfamid (også benævnt: DMS) i to af vores i alt tre boringer. (...)
- MOSVIG Vandværk

1


Viden om vand
MOSVIG Vandværk
CVR-nr.: 42808612
c/o Maribovej 17, 6000 Kolding
Formand: Ejnar Damkjær
Mail: formand@mosvig.dk
Tlf. Mobil: 42 80 30 01