FRISK VAND FRA MOSVIG

INFO - Vandkvalitet
Kære forbruger hos MOSVIG Vandværk.
Den seneste tids presseomtale omkring forekomsten af Desphenyl-Chloridazon i nogle drikkevandsboringer rundt omkring i landet, har medført at MOSVIG Vandværk har foranlediget en analyse af pesticidets evt. forekomst i vores 3 drikkevandsboringer, samt ikke mindst en vandanalyse af evt. forekomst i vandet, som sendes ud fra vandværket.
MOSVIG Vandværk har netop modtaget resultatet af vandanalyserne og kan meddele, at der IKKE er målt forekomst af ovennævnte pesticid, som overskrider fastsat kravværdi i det drikkevand, som vandværket sender ud til jer forbrugere.
Analyseresultaterne kan downloades fra vandværkets hjemmeside under ”Vand” – ”Analyser” ved klik på ”se de seneste analyseresultater”, ligesom ovennævnte information kan downloades fra hjemmesiden fra og med mandag den 02.10.2017, samt Infoskrivelse fra Miljøstyrelsen dateret 7. sep. 2017
Med venlig hilsen
MOSVIG VandværkBestyrelsen.

Nyheder

25. marts 2024
Læs mere om: Sammenlægning med Sjølund vandværk samt rengøring af målerbrønde
- MOSVIG Vandværk


9. februar 2024
Læs mere om: Forsyningssikkerhed, Generalforsamling onsdag d. 24/4 2024
- MOSVIG Vandværk12. december 2023
Læs mere om: Vandspild, forbrugsafregning og generalforsamling 2024
- MOSVIG Vandværk8. november 2023
Læs mere om: Vandudslip, kontrolforslag og vinterperioden
- MOSVIG Vandværk

Nyhedsbrev - februar 2023
2023 M02 14
Læs mere om: Generalforsamling 2023, kandidater søges, sammenlægning med Sjølund vandværk..... (...)
- MOSVIG Vandværk
Nyhedsbrev december 2022
2022 M12 20
Læs mere om: indvendig måler, takstomlægning 2023, glædelig jul (...)
- MOSVIG Vandværk
Nyhedsbrev oktober 2022
2022 M10 31
Læs mere om:- ejendomme med indv. måler- ny kasserer- vinterlukning af huset (...)
- MOSVIG Vandværk

Viden om vand
MOSVIG Vandværk
CVR-nr.: 48608612
c/o Kystvej 102, 6091 Bjert
Formand: Ejnar Damkjær
Mail: formand@mosvig.dk
Tlf. Mobil: 93 63 77 10