FRISK VAND FRA MOSVIG

Meddelelser
1/11 2019 - Ophævelse af kogeanbefaling
Det er ikke længere nødvendigt at koge vandet fra Mosvig Vandværk. Nye analyseresultater viser, at der ikke påvises coliforme bakterier, E. coli og Enterokokker i de seneste prøver, der er udtaget på vandværket og på ledningsnettet den 28.10.2019.
Det betyder, at Mosvig vandværk og Kolding Kommune i samråd med Styrelsen For Patientsikkerhed kan ophæve kogeanbefalingen.
Mosvig vandværket og Kolding Kommune besvarer gerne spørgsmål. Formand for Mosvig Vandværk, Ejner Damkjær tlf. 4280 3001 - Kolding Kommune tlf. 7979 7510
23/10 2019 - Der er konstateret en forurening med bakterier (coliforme bakterier og E.coli) på Mosvig Vandværk. Efter samråd med Embedslægen har Kolding Kommune oplyst, at forbrugerne bør koge vandet, inden det benyttes til drikke- og husholdningsbrug.
Når der foreligger nye analyseresultater, der viser at der ikke længere påvises bakterier i vandet, vil vi orientere jer om, at kogeanbefalingen kan ophæves. Meddelelsen vil blive givet på samme måde som denne besked.
Mosvig vandværket og Kolding Kommune besvarer gerne spørgsmål. Formand for Mosvig Vandværk, Ejner Damkjær tlf. 4280 3001 Kolding Kommune tlf. 7979 7510

Nyheder

Nyhedsbrev december 2019
2019 M12 04
Desværre skete den 23. okt. 2019 det, som er enhver bestyrelses frygt, nemlig en bakteriel forurening af vores drikkevand, da det viste sig muligt, at overfladevand kunne trænge ind til vores åbne filter..... (...)
- MOSVIG Vandværk
Name: ventil.jpg.
Nyhedsbrev oktober 2019
2019 M10 08
I forbindelse med installation af digital måler, blev der samtidig monteret en ”kontrollerbar kontraventil” mediumkategori 2. (...)
- MOSVIG Vandværk
Nyhedsbrev august 2019
2019 M08 22
MOSVIG Vandværk har forekomst af pesticid N,N-dimethylsulfamid (også benævnt: DMS) i to af vores i alt tre boringer. (...)
- MOSVIG Vandværk

Viden om vand
MOSVIG Vandværk
CVR-nr.: 42808612
c/o Maribovej 17, 6000 Kolding
Formand: Ejnar Damkjær
Mail: formand@mosvig.dk
Tlf. Mobil: 42 80 30 01