FRISK VAND FRA MOSVIG

Meddelelser
1/11 2019 - Ophævelse af kogeanbefaling
Det er ikke længere nødvendigt at koge vandet fra Mosvig Vandværk. Nye analyseresultater viser, at der ikke påvises coliforme bakterier, E. coli og Enterokokker i de seneste prøver, der er udtaget på vandværket og på ledningsnettet den 28.10.2019.
Det betyder, at Mosvig vandværk og Kolding Kommune i samråd med Styrelsen For Patientsikkerhed kan ophæve kogeanbefalingen. Læs mere om Ophævelse af kogeanbefalingWichtige Mitteilung an die Verbraucher des Wasserwerkes Mosvig.
Mosvig vandværket og Kolding Kommune besvarer gerne spørgsmål. Formand for Mosvig Vandværk, Ejner Damkjær tlf. 4280 3001 - Kolding Kommune tlf. 7979 7510
23/10 2019 - Der er konstateret en forurening med bakterier (coliforme bakterier og E.coli) på Mosvig Vandværk. Efter samråd med Embedslægen har Kolding Kommune oplyst, at forbrugerne bør koge vandet, inden det benyttes til drikke- og husholdningsbrug.
Når der foreligger nye analyseresultater, der viser at der ikke længere påvises bakterier i vandet, vil vi orientere jer om, at kogeanbefalingen kan ophæves. Meddelelsen vil blive givet på samme måde som denne besked.
Mosvig vandværket og Kolding Kommune besvarer gerne spørgsmål. Formand for Mosvig Vandværk, Ejner Damkjær tlf. 4280 3001 Kolding Kommune tlf. 7979 7510

Nyheder

Name: ventil.jpg.
Nyhedsbrev oktober 2019
2019 M10 08
I forbindelse med installation af digital måler, blev der samtidig monteret en ”kontrollerbar kontraventil” mediumkategori 2. (...)
- MOSVIG Vandværk
Nyhedsbrev august 2019
2019 M08 22
MOSVIG Vandværk har forekomst af pesticid N,N-dimethylsulfamid (også benævnt: DMS) i to af vores i alt tre boringer. (...)
- MOSVIG Vandværk
Nyhedsbrev maj 2019
2019 M05 27
Alle vandværker er pålagt at analysere drikkevandet for chlorothalonil-amidsulfonsyre senest 1. november 2019. (...)
- MOSVIG Vandværk

1


Viden om vand
MOSVIG Vandværk
CVR-nr.: 42808612
c/o Maribovej 17, 6000 Kolding
Formand: Ejnar Damkjær
Mail: formand@mosvig.dk
Tlf. Mobil: 42 80 30 01