FRISK VAND FRA MOSVIG

Meddelelser

ORDINÆR GENERALFORSAMLING


Onsdag den 24. april 2024 kl. 18.30

på Hotel Skamlingsbanken.


Inden generalforsamlingen byder vandværket på en varm ret, valgfri en øl, vand, et glas rød- eller hvidvin. Der serveres kaffe eller the under generalforsamlingen.

Tilmelding af hensyn til traktementet er nødvendig og senest mandag den 22. april 2024
pr. mail til formand@mosvig.dk eller SMS til mobil nr.: 93 63 77 10 eller 42 80 30 01.

Den ordinære generalforsamling starter kl. 19.30.

DAGSORDEN:
1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning for 2023

3. Regnskab for 2023 fremlægges til godkendelse

4. Behandling af indkomne forslag, herunder godkendelse af sammenlægningen med Sjørup Vandværk samt godkendelse af vedtægter for Sjørup-Mosvig Vandværk A.m.b.a.

5. Budget for 2024 og 2025 til godkendelse

6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen

På valg til bestyrelsen:
Annette Svendsen - kan genvælges
John Ullerup - kan genvælges

Valg af suppleanter.
1. suppleant - Martin Nielsen - kan genvælges
2. suppleant - Flemming Nielsen - kan genvælges

7. Valg af revisor.
Martinsen Rådgivning & Revision - kan genvælges

8. Eventuelt.

MOSVIG Vandværk
Bestyrelsen.
Nyheder

25. marts 2024
Læs mere om: Sammenlægning med Sjølund vandværk samt rengøring af målerbrønde
- MOSVIG Vandværk


9. februar 2024
Læs mere om: Forsyningssikkerhed, Generalforsamling onsdag d. 24/4 2024
- MOSVIG Vandværk12. december 2023
Læs mere om: Vandspild, forbrugsafregning og generalforsamling 2024
- MOSVIG Vandværk8. november 2023
Læs mere om: Vandudslip, kontrolforslag og vinterperioden
- MOSVIG Vandværk

Nyhedsbrev - februar 2023
2023 M02 14
Læs mere om: Generalforsamling 2023, kandidater søges, sammenlægning med Sjølund vandværk..... (...)
- MOSVIG Vandværk
Nyhedsbrev december 2022
2022 M12 20
Læs mere om: indvendig måler, takstomlægning 2023, glædelig jul (...)
- MOSVIG Vandværk
Nyhedsbrev oktober 2022
2022 M10 31
Læs mere om:- ejendomme med indv. måler- ny kasserer- vinterlukning af huset (...)
- MOSVIG Vandværk

Viden om vand
MOSVIG Vandværk
CVR-nr.: 48608612
c/o Kystvej 102, 6091 Bjert
Formand: Ejnar Damkjær
Mail: formand@mosvig.dk
Tlf. Mobil: 93 63 77 10