FRISK VAND FRA MOSVIG

Information

VIGTIG MEDDELELSE


Målerbrønde uden isoleret dæksel:
Her godt 3½ uge efter stormflodens hærgen, kan vi i vandværket konstateret, at fortsat mange målerbrønde står uden isoleret dæksel, som er løftet af under stormfloden eller pgr. af høj grundvandsstand, hvorved målerbrønden ikke er beskyttet mod frostskader.

VIGTIG: kontroller at hanen på hver side af måler er lukket, det isoleret dæksel er isat og sikret med en tung genstand (f.eks. en stor sten m.m.).

Stormfloden har flyttet rundt på mange dæksler, og måske kan du/I ikke finde jeres dæksel, da kan et nyt købes (pris fra kr. 625,-- incl. moms) og afhentes på vandværket efter nærmere aftale med vandværksbestyrer John Ullerup, se nederst.

HUSK: det er ejer af ejendommen, som er ansvarlig for målerbrøndens installationer, herunder skader p. gr. af frost, som kan være en dyr oplevelse og kræver udskiftning af måler og ofte også udskiftning af lukkehaner og rør, hvilket i bedste fald vil andrage minimum kr. 7.500,-- incl. moms.

Vandspild:
Vi arbejder fortsat på at finde årsagen til det aktuelle vandspild, det er således fortsat vigtigt at du/I kontroller for evt. utætheder på ejendommen.

Har du/I spørgsmål vedr. ovennævnte, da kontakt os på nedennævnte mobilnumre.
MOSVIG VANDVÆRK
Bestyrelsen

Formand, Ejnar Damkjær Mobil nr.: 42803001
Vandværksbestyrer, John Ullerup Mobil nr.: 21650581Husk at frostsikre sommerhuset i venterperioden, ved at lukke hane før og efter måler, samt aftappe vandet fra husets installationer.


Nyheder

25. marts 2024
Læs mere om: Sammenlægning med Sjølund vandværk samt rengøring af målerbrønde
- MOSVIG Vandværk


9. februar 2024
Læs mere om: Forsyningssikkerhed, Generalforsamling onsdag d. 24/4 2024
- MOSVIG Vandværk12. december 2023
Læs mere om: Vandspild, forbrugsafregning og generalforsamling 2024
- MOSVIG Vandværk8. november 2023
Læs mere om: Vandudslip, kontrolforslag og vinterperioden
- MOSVIG Vandværk

Nyhedsbrev - februar 2023
2023 M02 14
Læs mere om: Generalforsamling 2023, kandidater søges, sammenlægning med Sjølund vandværk..... (...)
- MOSVIG Vandværk
Nyhedsbrev december 2022
2022 M12 20
Læs mere om: indvendig måler, takstomlægning 2023, glædelig jul (...)
- MOSVIG Vandværk
Nyhedsbrev oktober 2022
2022 M10 31
Læs mere om:- ejendomme med indv. måler- ny kasserer- vinterlukning af huset (...)
- MOSVIG Vandværk

Viden om vand
MOSVIG Vandværk
CVR-nr.: 48608612
c/o Kystvej 102, 6091 Bjert
Formand: Ejnar Damkjær
Mail: formand@mosvig.dk
Tlf. Mobil: 93 63 77 10