FRISK VAND FRA MOSVIG

INFO - Vandkvalitet
Kære forbruger hos MOSVIG Vandværk.
Den seneste tids presseomtale omkring forekomsten af Desphenyl-Chloridazon i nogle drikkevandsboringer rundt omkring i landet, har medført at MOSVIG Vandværk har foranlediget en analyse af pesticidets evt. forekomst i vores 3 drikkevandsboringer, samt ikke mindst en vandanalyse af evt. forekomst i vandet, som sendes ud fra vandværket.
MOSVIG Vandværk har netop modtaget resultatet af vandanalyserne og kan meddele, at der IKKE er målt forekomst af ovennævnte pesticid, som overskrider fastsat kravværdi i det drikkevand, som vandværket sender ud til jer forbrugere.
Analyseresultaterne kan downloades fra vandværkets hjemmeside under ”Vand” – ”Analyser” ved klik på ”se de seneste analyseresultater”, ligesom ovennævnte information kan downloades fra hjemmesiden fra og med mandag den 02.10.2017, samt Infoskrivelse fra Miljøstyrelsen dateret 7. sep. 2017
Med venlig hilsen
MOSVIG VandværkBestyrelsen.

Nyheder

Nyhedsbrev september 2022
2022 M09 30
Læs mere om: (...)
- MOSVIG Vandværk
Nyhedsbrev Juni 2022
2022 M06 13
Læs mere om: (...)
- MOSVIG Vandværk
Nyhedsbrev Januar 2022
2022 M02 07
Læs om: (...)
- MOSVIG Vandværk

Viden om vand
MOSVIG Vandværk
CVR-nr.: 48608612
c/o Kystvej 102, 6091 Bjert
Formand: Ejnar Damkjær
Mail: formand@mosvig.dk
Tlf. Mobil: 93 63 77 10