FRISK VAND FRA MOSVIG

INFO - Vandkvalitet
Kære forbruger hos MOSVIG Vandværk.
Den seneste tids presseomtale omkring forekomsten af Desphenyl-Chloridazon i nogle drikkevandsboringer rundt omkring i landet, har medført at MOSVIG Vandværk har foranlediget en analyse af pesticidets evt. forekomst i vores 3 drikkevandsboringer, samt ikke mindst en vandanalyse af evt. forekomst i vandet, som sendes ud fra vandværket.
MOSVIG Vandværk har netop modtaget resultatet af vandanalyserne og kan meddele, at der IKKE er målt forekomst af ovennævnte pesticid, som overskrider fastsat kravværdi i det drikkevand, som vandværket sender ud til jer forbrugere.
Analyseresultaterne kan downloades fra vandværkets hjemmeside under ”Vand” – ”Analyser” ved klik på ”se de seneste analyseresultater”, ligesom ovennævnte information kan downloades fra hjemmesiden fra og med mandag den 02.10.2017, samt Infoskrivelse fra Miljøstyrelsen dateret 7. sep. 2017
Med venlig hilsen
MOSVIG VandværkBestyrelsen.

Nyheder

Nyhedsbrev februar 2020
2020 M02 18
Partnerskabsaftalen. Som nævnt i nyhedsbrev december 2019, har bestyrelsen indgået en partnerskabsaftale med Region SydDanmark og Kolding Kommune. (...)
- MOSVIG Vandværk
Nyhedsbrev december 2019
2019 M12 04
Desværre skete den 23. okt. 2019 det, som er enhver bestyrelses frygt, nemlig en bakteriel forurening af vores drikkevand, da det viste sig muligt, at overfladevand kunne trænge ind til vores åbne filter..... (...)
- MOSVIG Vandværk
Name: ventil.jpg.
Nyhedsbrev oktober 2019
2019 M10 08
I forbindelse med installation af digital måler, blev der samtidig monteret en ”kontrollerbar kontraventil” mediumkategori 2. (...)
- MOSVIG Vandværk

Viden om vand
MOSVIG Vandværk
CVR-nr.: 42808612
c/o Maribovej 17, 6000 Kolding
Formand: Ejnar Damkjær
Mail: formand@mosvig.dk
Tlf. Mobil: 42 80 30 01