FRISK VAND FRA MOSVIG

Beredskabsplan
Bestyrrelsen Telefon/fastnet Mobil Mail-adresse
Formand Ejnar Damkjær 75 56 88 99 42 80 30 01 formand@mosvig.dk
do – sommerhus 75 57 78 99
Næstform. Anders Gustafsson 75 57 22 31 60 17 00 04 info@stensagercamping.dk
Kasserer Ole Skov 23 95 27 64 oleogtove@gmail.com
Sekretær Ole Schultz 75 56 52 74 20 92 59 15 vilhelmsminde@stofanet.dk
Bestyrelsesmedl. Chris Gæmelke 26 16 77 07 chris@gaemelke.dk
Vandværksbestyrer/Vagt:John Ullerup 75 57 29 00 21 65 05 81 john@Ullerup.dk
VVS/Rådgiver:VVS/smed Bent Larsen 75 57 21 30 28 44 21 72 bg@larsen.mail.dk
VVS/smed Gregers Larsen 28 44 21 71
Boringer: Højfeldt A/S 97 12 02 22 ah@a-hoejfeldt.dk
Vandværk: VandSchmidt A/S 74 56 11 11 info@vand-schmidt.dk
Entreprenør:VVS (se rådgiver)Jordarb. Bjarne Nissen Skare 40 28 29 76 nissen@skarre.dk
Elektriker:
AB Electric A/S 75 57 27 77 post@ab-Electric.dk
Slamsugning – Rentvand:
Holst Skanderborg 86 51 16 90
Lars Christensen 21 72 60 14
Slamsugning – Miljøspuling:
Peter Lindegaard 20 10 71 22
Vandprøver:
Eurofins Miljø A/S 70 22 42 66 miljo@eurofins.dk
do – kursuscenter 70 22 42 66
Øvrige:
Brdr. Dahl, Kolding 75 50 40 55
Følsomme “virksomheder”:
Stensager Camping 75 57 22 31 60 17 00 04 info@stensagercamping.dk
Grønninghoved Camping 75 57 40 45 info@gronninghoved.dk

Nyheder

Name: ventil.jpg.
Nyhedsbrev oktober 2019
October 08, 2019
I forbindelse med installation af digital måler, blev der samtidig monteret en ”kontrollerbar kontraventil” mediumkategori 2. (...)
- MOSVIG Vandværk
Nyhedsbrev august 2019
August 22, 2019
MOSVIG Vandværk har forekomst af pesticid N,N-dimethylsulfamid (også benævnt: DMS) i to af vores i alt tre boringer. (...)
- MOSVIG Vandværk
Nyhedsbrev maj 2019
May 27, 2019
Alle vandværker er pålagt at analysere drikkevandet for chlorothalonil-amidsulfonsyre senest 1. november 2019. (...)
- MOSVIG Vandværk

1


Viden om vand
MOSVIG Vandværk
CVR-nr.: 42808612
c/o Maribovej 17, 6000 Kolding
Formand: Ejnar Damkjær
Mail: formand@mosvig.dk
Tlf. Mobil: 42 80 30 01