FRISK VAND FRA MOSVIG

Beredskabsplan
Bestyrrelsen Telefon/fastnet Mobil Mail-adresse
Formand Ejnar Damkjær 75 56 88 99 42 80 30 01 formand@mosvig.dk
do – sommerhus 75 57 78 99
Næstform. Anders Gustafsson 75 57 22 31 60 17 00 04 info@stensagercamping.dk
Kasserer Ole Skov 23 95 27 64 oleogtove@gmail.com
Sekretær Ole Schultz 75 56 52 74 20 92 59 15 vilhelmsminde@stofanet.dk
Bestyrelsesmedl. Chris Gæmelke 26 16 77 07 chris@gaemelke.dk
Vandværksbestyrer/Vagt:John Ullerup 75 57 29 00 21 65 05 81 john@Ullerup.dk
VVS/Rådgiver:VVS/smed Bent Larsen 75 57 21 30 28 44 21 72 bg@larsen.mail.dk
VVS/smed Gregers Larsen 28 44 21 71
Boringer: Højfeldt A/S 97 12 02 22 ah@a-hoejfeldt.dk
Vandværk: VandSchmidt A/S 74 56 11 11 info@vand-schmidt.dk
Entreprenør:VVS (se rådgiver)Jordarb. Bjarne Nissen Skare 40 28 29 76 nissen@skarre.dk
Elektriker:
AB Electric A/S 75 57 27 77 post@ab-Electric.dk
Slamsugning – Rentvand:
Holst Skanderborg 86 51 16 90
Lars Christensen 21 72 60 14
Slamsugning – Miljøspuling:
Peter Lindegaard 20 10 71 22
Vandprøver:
Eurofins Miljø A/S 70 22 42 66 miljo@eurofins.dk
do – kursuscenter 70 22 42 66
Øvrige:
Brdr. Dahl, Kolding 75 50 40 55
Følsomme “virksomheder”:
Stensager Camping 75 57 22 31 60 17 00 04 info@stensagercamping.dk
Grønninghoved Camping 75 57 40 45 info@gronninghoved.dk

Nyheder

Nyhedsbrev februar 2020
February 18, 2020
Partnerskabsaftalen. Som nævnt i nyhedsbrev december 2019, har bestyrelsen indgået en partnerskabsaftale med Region SydDanmark og Kolding Kommune. (...)
- MOSVIG Vandværk
Nyhedsbrev december 2019
December 04, 2019
Desværre skete den 23. okt. 2019 det, som er enhver bestyrelses frygt, nemlig en bakteriel forurening af vores drikkevand, da det viste sig muligt, at overfladevand kunne trænge ind til vores åbne filter..... (...)
- MOSVIG Vandværk
Name: ventil.jpg.
Nyhedsbrev oktober 2019
October 08, 2019
I forbindelse med installation af digital måler, blev der samtidig monteret en ”kontrollerbar kontraventil” mediumkategori 2. (...)
- MOSVIG Vandværk

Viden om vand
MOSVIG Vandværk
CVR-nr.: 42808612
c/o Maribovej 17, 6000 Kolding
Formand: Ejnar Damkjær
Mail: formand@mosvig.dk
Tlf. Mobil: 42 80 30 01