FRISK VAND FRA MOSVIG

Anmodning om nyt vandstik
Udfyld venligst nedenstående formular, for anmodning om etablering af nyt vandstik incl. målerbrønd.
Vandværket vil efter modtagelse af anmodning, fremsende bekræftelse med dato for betaling af anlægsbidrag jævnfør gældende takstblad.
Udfyld venligst nedenstående formular, for anmodning om etablering af nyt vandstik incl. målerbrønd.
Vandværket vil efter modtagelse af anmodningen fremsende faktura for betaling af anlægsbidraget jævnfør gældende takstblad.
Hvor ønskes ny vandstik og målerbrønd placeret:
Hvis du har et ønske tilæ placering af målerbrønd, så send en beliggenhedsplan med angivelse af målerbrøndens placering til: formand@mosvig.dk. Alternativt vælger vandværket målerbrøndens placeringen
VIGTIGT!!!
Ved at trykke på "send anmodning om vandstik" bekræfter jeg, som ejer af at være bekendt med vandværkets vedtægter, regulativ og til enhver tid gældende takstblad.

Nyheder

Nyhedsbrev februar 2020
February 18, 2020
Partnerskabsaftalen. Som nævnt i nyhedsbrev december 2019, har bestyrelsen indgået en partnerskabsaftale med Region SydDanmark og Kolding Kommune. (...)
- MOSVIG Vandværk
Nyhedsbrev december 2019
December 04, 2019
Desværre skete den 23. okt. 2019 det, som er enhver bestyrelses frygt, nemlig en bakteriel forurening af vores drikkevand, da det viste sig muligt, at overfladevand kunne trænge ind til vores åbne filter..... (...)
- MOSVIG Vandværk
Name: ventil.jpg.
Nyhedsbrev oktober 2019
October 08, 2019
I forbindelse med installation af digital måler, blev der samtidig monteret en ”kontrollerbar kontraventil” mediumkategori 2. (...)
- MOSVIG Vandværk

Viden om vand
MOSVIG Vandværk
CVR-nr.: 42808612
c/o Maribovej 17, 6000 Kolding
Formand: Ejnar Damkjær
Mail: formand@mosvig.dk
Tlf. Mobil: 42 80 30 01