FRISK VAND FRA MOSVIG

Anmodning om nyt vandstik
Udfyld venligst nedenstående formular, for anmodning om etablering af nyt vandstik incl. målerbrønd.
Vandværket vil efter modtagelse af anmodning, fremsende bekræftelse med dato for betaling af anlægsbidrag jævnfør gældende takstblad.
Udfyld venligst nedenstående formular, for anmodning om etablering af nyt vandstik incl. målerbrønd.
Vandværket vil efter modtagelse af anmodningen fremsende faktura for betaling af anlægsbidraget jævnfør gældende takstblad.
Hvor ønskes ny vandstik og målerbrønd placeret:
Hvis du har et ønske tilæ placering af målerbrønd, så send en beliggenhedsplan med angivelse af målerbrøndens placering til: formand@mosvig.dk. Alternativt vælger vandværket målerbrøndens placeringen
VIGTIGT!!!
Ved at trykke på "send anmodning om vandstik" bekræfter jeg, som ejer af at være bekendt med vandværkets vedtægter, regulativ og til enhver tid gældende takstblad.

Nyheder

Name: ventil.jpg.
Nyhedsbrev oktober 2019
October 08, 2019
I forbindelse med installation af digital måler, blev der samtidig monteret en ”kontrollerbar kontraventil” mediumkategori 2. (...)
- MOSVIG Vandværk
Nyhedsbrev august 2019
August 22, 2019
MOSVIG Vandværk har forekomst af pesticid N,N-dimethylsulfamid (også benævnt: DMS) i to af vores i alt tre boringer. (...)
- MOSVIG Vandværk
Nyhedsbrev maj 2019
May 27, 2019
Alle vandværker er pålagt at analysere drikkevandet for chlorothalonil-amidsulfonsyre senest 1. november 2019. (...)
- MOSVIG Vandværk

1


Viden om vand
MOSVIG Vandværk
CVR-nr.: 42808612
c/o Maribovej 17, 6000 Kolding
Formand: Ejnar Damkjær
Mail: formand@mosvig.dk
Tlf. Mobil: 42 80 30 01