FRISK VAND FRA MOSVIG

Boringer
Vandværket har 3 boringer alle beliggende i et skovområde nordvest for Søren Krogs vej. Indvindingsområdet strækker sig i sydvestlig retning under Skamlingsbanken til Grønninghoved.
Grundvandet oppumpes fra 18 til 36 meters dybde. Alle boringer fik nye pumper installeret i 2015. Oppumpning sker ved ”skånsom indvinding” og styres af det aktuelle vandbehov.
Vandværkets boringer ligger primært under arealer dækket med skov, og strækker sig fra og med de tre boringer i skoven bag Søren Krogs Vej, og i syd/vestlig retning under Skamlingsbanken til Grønninghoved.
Boringerne i skoven henter råvandet op fra dybder på 18 til 36 meter under terræn, og pumpes via en godt 700 meter rørledning, til videre vandbehandling og filtrering på vandværket.
Råvandsledningen er i 2016 blevet erstattet af en ny rørledning med svejste samlinger, hvorved råvandet sikres mod indtrængning og forurening fra overfladevand.
Alle tre boringer er i 2015 blevet renoveret og forsynet med nye tidssvarende dykpumper.
Name: pic_6108.jpg.
Oppumpningen af råvandet sker ved såkaldt ”skånsom indvinding”, og styres automatisk efter det aktuelle drikkevandsbehov, hvilket samtidig betyder lavest mulig energiforbrug.
Råvandets kvalitet kontrolleres løbende efter gældende regler og retningslinjer.

Nyheder

Nyhedsbrev februar 2020
February 18, 2020
Partnerskabsaftalen. Som nævnt i nyhedsbrev december 2019, har bestyrelsen indgået en partnerskabsaftale med Region SydDanmark og Kolding Kommune. (...)
- MOSVIG Vandværk
Nyhedsbrev december 2019
December 04, 2019
Desværre skete den 23. okt. 2019 det, som er enhver bestyrelses frygt, nemlig en bakteriel forurening af vores drikkevand, da det viste sig muligt, at overfladevand kunne trænge ind til vores åbne filter..... (...)
- MOSVIG Vandværk
Name: ventil.jpg.
Nyhedsbrev oktober 2019
October 08, 2019
I forbindelse med installation af digital måler, blev der samtidig monteret en ”kontrollerbar kontraventil” mediumkategori 2. (...)
- MOSVIG Vandværk

Viden om vand
MOSVIG Vandværk
CVR-nr.: 42808612
c/o Maribovej 17, 6000 Kolding
Formand: Ejnar Damkjær
Mail: formand@mosvig.dk
Tlf. Mobil: 42 80 30 01