FRISK VAND FRA MOSVIG

Produktion
Grundvandet iltes og filtreres på vandværket inden det udpumpes til forbruger via 3 Grundfos pumper installeret i 2016, som hver har en ydelse på ca. 20 m³ i timen.
Forbruget varierer over året fra ca. 40 m³ til ca. 300 m³ pr. døgn. Der udpumpes årligt i alt ca. 30.000 m³.
Name: Nye-Grundfos-pumper-3-stk.-300x300.jpg.
Name: udpumpet-mængde-mosvig-1.jpg.

Nyheder

Name: ventil.jpg.
Nyhedsbrev oktober 2019
October 08, 2019
I forbindelse med installation af digital måler, blev der samtidig monteret en ”kontrollerbar kontraventil” mediumkategori 2. (...)
- MOSVIG Vandværk
Nyhedsbrev august 2019
August 22, 2019
MOSVIG Vandværk har forekomst af pesticid N,N-dimethylsulfamid (også benævnt: DMS) i to af vores i alt tre boringer. (...)
- MOSVIG Vandværk
Nyhedsbrev maj 2019
May 27, 2019
Alle vandværker er pålagt at analysere drikkevandet for chlorothalonil-amidsulfonsyre senest 1. november 2019. (...)
- MOSVIG Vandværk

1


Viden om vand
MOSVIG Vandværk
CVR-nr.: 42808612
c/o Maribovej 17, 6000 Kolding
Formand: Ejnar Damkjær
Mail: formand@mosvig.dk
Tlf. Mobil: 42 80 30 01