FRISK VAND FRA MOSVIG

Takster
Gældende for perioden – 01.01.2019 – 31.12.2019
Name: Anlæg.PNG.
Name: Driftsbidrag.PNG.
Name: Øvrige.PNG.
* Gælder også ubebygget grund med etableret stikledning og tilhørende stophane eller målerbrønd, samt ejendomme med forsyning via fælles stikledning.
** Gælder også ubebygget grund med etableret stikledning og tilhørende stophane eller målerbrønd.
*** Opkræves hos grundejer for oplysninger udleveret til graveaktør af vandværkets ledningsregistrator.
Se og print Takstblad - 2019

Nyheder

Name: ventil.jpg.
Nyhedsbrev oktober 2019
2019 M10 08
I forbindelse med installation af digital måler, blev der samtidig monteret en ”kontrollerbar kontraventil” mediumkategori 2. (...)
- MOSVIG Vandværk
Nyhedsbrev august 2019
2019 M08 22
MOSVIG Vandværk har forekomst af pesticid N,N-dimethylsulfamid (også benævnt: DMS) i to af vores i alt tre boringer. (...)
- MOSVIG Vandværk
Nyhedsbrev maj 2019
2019 M05 27
Alle vandværker er pålagt at analysere drikkevandet for chlorothalonil-amidsulfonsyre senest 1. november 2019. (...)
- MOSVIG Vandværk

1


Viden om vand
MOSVIG Vandværk
CVR-nr.: 42808612
c/o Maribovej 17, 6000 Kolding
Formand: Ejnar Damkjær
Mail: formand@mosvig.dk
Tlf. Mobil: 42 80 30 01