FRISK VAND FRA MOSVIG

Beredskabsplan
Bestyrelsen
Formand Ejnar Damkjær
Vandværket
Næstform. Lasse G. Pedersen
Kasserer Claus Sigersted
Sekretær Annette Svendsen
Vandværksbestyrer John Ullerup
Mobil
42 80 30 01
93 63 77 10
41 32 49 75
44 11 13 14
21 72 92 81
21 65 05 81

E-mail
formand@mosvig.dk formand@mosvig.dk
info@gronninghoved.dk
kasserer@mosvig.dk

john@ullerup.net

Vandværksbestyrer/Vagt:John Ullerup 21 65 05 81 john@ullerup.dk

VVS/Rådgiver:VVS/smed Bent Larsen 75 57 21 30 28 44 21 72 bg@larsen.mail.dk

Boringer: Højfeldt A/S 97 12 02 22 ah@a-hoejfeldt.dk

Vandværk: VandSchmidt A/S 74 56 11 11 info@vand-schmidt.dk
Vandværk: Jørn Boysen 22 70 71 00 jb@vand-schmidt.dk

Entreprenør:VVS - Vand-Schmidt A/S 74 56 11 11 info@vand-schmidt.dkJordarb. Niels Lindhøj 22 45 45 45 niels@lindhoj.dk

Elektriker:
AB Electric A/S 75 57 27 77 post@ab-Electric.dk
AB Electric - Rune Wagnersen 20 16 86 63 rw@ab-electric.dk

Slamsugning – Rentvand:
Holst Skanderborg 86 51 16 90
Lars Christensen 21 72 60 14

Slamsugning – Miljøspuling:
Peter Lindegaard 20 10 71 22

Vandprøver:
Eurofins Miljø A/S 70 22 42 66 rentvand@eurofins.dk

Øvrige:
Brdr. Dahl, Kolding 75 50 40 55
Sjølund vv - Lars Thomsen 24 27 04 94 formand@sjoelund.dk

Følsomme “virksomheder”:
Stensager Camping 75 57 22 31 60 17 00 04 info@stensagercamping.dk
Grønninghoved Camping 75 57 40 45 info@gronninghoved.dk Strandpavillonen 75 57 27 80 25 65 65 62 omid@schmidt@gmail.com

Nyheder

Nyhedsbrev - februar 2023
2023 M02 14
Læs mere om: Generalforsamling 2023, kandidater søges, sammenlægning med Sjølund vandværk..... (...)
- MOSVIG Vandværk
Nyhedsbrev december 2022
2022 M12 20
Læs mere om: indvendig måler, takstomlægning 2023, glædelig jul (...)
- MOSVIG Vandværk
Nyhedsbrev oktober 2022
2022 M10 31
Læs mere om:- ejendomme med indv. måler- ny kasserer- vinterlukning af huset (...)
- MOSVIG Vandværk

Viden om vand
MOSVIG Vandværk
CVR-nr.: 48608612
c/o Kystvej 102, 6091 Bjert
Formand: Ejnar Damkjær
Mail: formand@mosvig.dk
Tlf. Mobil: 93 63 77 10