FRISK VAND FRA MOSVIG

Driftsforstyrrelser
LUKNING FOR VANDET.

På grund af reparation på Kystvej,

Onsdag den 27.10.2021

vil vandforsyningen være afbrudt mellem kl. 15.00 og 17.00 hos følgende forbruger:
Kystvej 1 – 47 (nord-øst for landkanalen)
Bjert Strandvej – alle ejendomme
Moshusevej – alle ejendomme

Vær opmærksom på, at ingen vandforbrugende maskine er i brug i ovennævnte tidsrum, samt at skylle godt ud i alle husets vandhaner, når vandforsyningen er genetableret.

Vandværket påtager sig ikke skader forårsaget af ovennævnte lukning.

Med venlig hilsen
MOSVIG VandværkBestyrelsen

Nyheder

Nyhedsbrev Januar 2022
February 07, 2022
Læs om: (...)
- MOSVIG Vandværk
Nyhedsbrev december 2021
December 06, 2021
Udskiftning af digitale vandmålere...... (...)
- MOSVIG Vandværk
Nyhedsbrev oktober 2021
October 04, 2021
Konstituering af bestyrelsen i Mosvig vandværk......... (...)
- MOSVIG Vandværk

Viden om vand
MOSVIG Vandværk
CVR-nr.: 42808612
c/o Kystvej 102, 6091 Bjert
Formand: Ejnar Damkjær
Mail: formand@mosvig.dk
Tlf. Mobil: 93 63 77 10