FRISK VAND FRA MOSVIG

Historie
Historik
Områdets udbygning, med især sommerhuse, i årene efter anden verdenskrig, medførte en interesse for fælles forsyning af drikkevand i hele området omkring Mosvig Bugt.
Name: vandvaerket.jpg.
På en stiftende generalforsamling 22. oktober 1951, blev MOSVIG Vandværk grundlagt, og et grundareal på 105 m² blev efterfølgende erhvervet for etablering af et nyt fælles vandværk.
Det nybyggede vandværk blev af bestyrelsen overtaget lørdag den 22. november 1952 og beløb sig til en samlet anlægspris på kr. 147.541,35, med en ydelse på 130 m³ drikkevand pr. døgn. Ved idriftsætning i 1952 var der 175 andelshaver, som 10 år senere var steget til 299. I dag har vandværket i alt 650 andelshaver.
Ledningsnettet
Ved vandværkets start i 1952 var den samlet længde på ledningsnettet ca. 4.900 meter, som ved den løbende udbygning op gennem årene og frem til i dag, er på sammenlagt ca. 18.000 meter.
Alle oprindelige forsyningsledninger er gennem årene blevet erstattet med nye plastledninger, kun ca. 100 meter i området under lejrskolen ”Børnenes Vel” i Grønninghoved er fortsat af ældre dato, men forventes udskiftet, når ny bebyggelse af området er vedtaget.
Ledningsnettets løbende vedligeholdelse og udskiftning gør, at vandværket d.d. har et meget lille vandspild, hvilket bl.a. bekræftes ved, at der i nattetimerne ofte ingen forbrug er.
Prishistorik
Ved vandværkets start i 1952 var statsafgifter og moms på vand et ukendt begreb. Et helårshus og et sommerhus betalte henholdsvis kr. 8,- og kr. 5,- pr. hane pr. måned, derudover henholdsvis kr. 1,50 og kr. 0,50 for hver ekstra hane på ejendommen.
Det første driftsår 1952/53 udviste regnskabet et årligt driftsoverskud, når alt var betalt, på i alt kr. 315,40.

Nyheder

25. marts 2024
Læs mere om: Sammenlægning med Sjølund vandværk samt rengøring af målerbrønde
- MOSVIG Vandværk


9. februar 2024
Læs mere om: Forsyningssikkerhed, Generalforsamling onsdag d. 24/4 2024
- MOSVIG Vandværk12. december 2023
Læs mere om: Vandspild, forbrugsafregning og generalforsamling 2024
- MOSVIG Vandværk8. november 2023
Læs mere om: Vandudslip, kontrolforslag og vinterperioden
- MOSVIG Vandværk

Nyhedsbrev - februar 2023
2023 M02 14
Læs mere om: Generalforsamling 2023, kandidater søges, sammenlægning med Sjølund vandværk..... (...)
- MOSVIG Vandværk
Nyhedsbrev december 2022
2022 M12 20
Læs mere om: indvendig måler, takstomlægning 2023, glædelig jul (...)
- MOSVIG Vandværk
Nyhedsbrev oktober 2022
2022 M10 31
Læs mere om:- ejendomme med indv. måler- ny kasserer- vinterlukning af huset (...)
- MOSVIG Vandværk

Viden om vand
MOSVIG Vandværk
CVR-nr.: 48608612
c/o Kystvej 102, 6091 Bjert
Formand: Ejnar Damkjær
Mail: formand@mosvig.dk
Tlf. Mobil: 93 63 77 10