FRISK VAND FRA MOSVIG

Meddelelser

ORDINÆR GENERALFORSAMLING


Torsdag den 27. april 2023 kl. 18.30

på Hotel Skamlingsbanken.


Inden generalforsamlingen byder vandværket på en varm ret, valgfri en øl, vand, et glas rød- eller hvidvin. Der serveres kaffe eller the under generalforsamlingen.

Tilmelding af hensyn til traktementet er nødvendig og senest mandag den 24. april 2023
pr. mail til formand@mosvig.dk eller SMS til mobil nr.: 93 63 77 10 eller 42 80 30 01.

Den ordinære generalforsamling starter kl. 19.30.

DAGSORDEN:
1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Det reviderede regnskab for 2022 fremlægges til godkendelse

4. Behandling af indkomne forslag, herunder debat om fortsat forhandlinger med Sjølund vandværk om fremtidig sammenlægning

5. Budget og bidragstakser for 2023 fremlægges til godkendelse

6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen

På valg til bestyrelsen:
Ejnar Damkjær - kan genvælges
Lasse Guldager - kan genvælges
Claus Sigersted - kan genvælges

Valg af suppleanter.
1. suppleant
2. suppleant

7. Valg af revisor.
På valg er:
Martinsen Rådgivning & Revision - kan genvælges

8. Eventuelt.

MOSVIG Vandværk
Bestyrelsen.
Nyheder

8. november 2023
Læs mere om: Vandudslip, kontrolforslag og vinterperioden
- MOSVIG Vandværk

Nyhedsbrev - februar 2023
2023 M02 14
Læs mere om: Generalforsamling 2023, kandidater søges, sammenlægning med Sjølund vandværk..... (...)
- MOSVIG Vandværk
Nyhedsbrev december 2022
2022 M12 20
Læs mere om: indvendig måler, takstomlægning 2023, glædelig jul (...)
- MOSVIG Vandværk
Nyhedsbrev oktober 2022
2022 M10 31
Læs mere om:- ejendomme med indv. måler- ny kasserer- vinterlukning af huset (...)
- MOSVIG Vandværk

Viden om vand
MOSVIG Vandværk
CVR-nr.: 48608612
c/o Kystvej 102, 6091 Bjert
Formand: Ejnar Damkjær
Mail: formand@mosvig.dk
Tlf. Mobil: 93 63 77 10