FRISK VAND FRA MOSVIG

Meddelelser

ORDINÆR GENERALFORSAMLING


Torsdag den 28. april 2022 kl. 18.30

på Hotel Skamlingsbanken.


Inden generalforsamlingen byder vandværket på en varm ret, valgfri en øl, vand, et glas rød- eller hvidvin. Der serveres kaffe eller the under generalforsamlingen.

Tilmelding af hensyn til traktementet er nødvendig og senest mandag den 25. april 2022
pr. mail til formand@mosvig.dk eller SMS til mobil nr.: 93 63 77 10 eller 42 80 30 01.

Den ordinære generalforsamling starter kl. 19.30.

DAGSORDEN:
1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning.

3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse.

4. Behandling af indkomne forslag fra medlemmer og forslag fra bestyrelsen.
Der er ikke indkommet forslag til behandling fra medlemmerne.

5. Fremlæggelse af budget for det kommende år til godkendelse.

6. Valg til bestyrelsen.

På valg er:
Ole Schultz - ønsker ikke genvalg
John Ullerup - kan genvælges

- Valg af suppleanter.

På valg er:
Annette Svendsen - kan genvælges
Claus Sigersted - kan genvælges

7. Valg af revisor.
Bestyrelsen foreslår genvalg af Martinsen Rådgivning & Revision.

8. Eventuelt.

MOSVIG Vandværk
Bestyrelsen.Nyheder

Nyhedsbrev december 2022
2022 M12 20
Læs mere om: indvendig måler, takstomlægning 2023, glædelig jul (...)
- MOSVIG Vandværk
Nyhedsbrev oktober 2022
2022 M10 31
Læs mere om:- ejendomme med indv. måler- ny kasserer- vinterlukning af huset (...)
- MOSVIG Vandværk
Nyhedsbrev september 2022
2022 M09 30
Læs mere om: (...)
- MOSVIG Vandværk

Viden om vand
MOSVIG Vandværk
CVR-nr.: 48608612
c/o Kystvej 102, 6091 Bjert
Formand: Ejnar Damkjær
Mail: formand@mosvig.dk
Tlf. Mobil: 93 63 77 10