FRISK VAND FRA MOSVIG

Meddelelser

Generalforsamling 2020 - udsættes.

Da bestyrelsen ikke forventer at forbuddet mod forsamling af mere end 10 personer, vil være ophævet inden den planlagte ordinære generalforsamling den 23. april 2020, udsættes generalforsamling hermed på ubestemt tid.

Snarest gældende restriktioner er ophævet, vil bestyrelsen indkalde alle andelshaver med angivelse af ny dato og dagsorden.

Bestyrelsen

Ændring af dato for generalforsamling.
Da det har vist sig, at MOSVIG Vandværk og grundejerforeningen Fuglsanggård har valgt samme dato, tid og sted for den årlige generalforsamling, har bestyrelsen i vandværket besluttet, da Fuglsanggårds medlemmer også er medlemmer/andelshaver i vandværket, at datoen for den årlige generalforsamling ændres til:

Torsdag den 23. april 2020 kl. 19.00


Bestyrelsen i vandværket ser frem til, at denne ændring foranlediger en øget interesse blandt Fuglsanggårds medlemmer for også at deltage i vandværkets generalforsamling.

Nyheder

Nyhedsbrev februar 2020
2020 M02 18
Partnerskabsaftalen. Som nævnt i nyhedsbrev december 2019, har bestyrelsen indgået en partnerskabsaftale med Region SydDanmark og Kolding Kommune. (...)
- MOSVIG Vandværk
Nyhedsbrev december 2019
2019 M12 04
Desværre skete den 23. okt. 2019 det, som er enhver bestyrelses frygt, nemlig en bakteriel forurening af vores drikkevand, da det viste sig muligt, at overfladevand kunne trænge ind til vores åbne filter..... (...)
- MOSVIG Vandværk
Name: ventil.jpg.
Nyhedsbrev oktober 2019
2019 M10 08
I forbindelse med installation af digital måler, blev der samtidig monteret en ”kontrollerbar kontraventil” mediumkategori 2. (...)
- MOSVIG Vandværk

Viden om vand
MOSVIG Vandværk
CVR-nr.: 42808612
c/o Maribovej 17, 6000 Kolding
Formand: Ejnar Damkjær
Mail: formand@mosvig.dk
Tlf. Mobil: 42 80 30 01