FRISK VAND FRA MOSVIG

Takster
Gældende for perioden – 01.01.2020 – 31.12.2020

Anlægsbidrag til hoved- og ledningsanlæg:
Enfamilies- og fritidshuse i forsyningsområdet

Stikledningsbidrag for tilslutning til ledningsanlæg: Enfamilies- og fritidshuse i forsyningsområdet
kr. excl. moms

13.638,00


9.250,00
kr. incl. moms

17.047,50


11.562,50

For samtlige vandværkets forbrugere gælder nedenstående driftsbidrag, fast årlig afgift og øvrige gebyrer.
For nye forbrugere, som tilsluttes eksist. ledningsnet, betales forinden anført anlægs- og stikledningsbidrag.
For nye forbrugere, uden for ledningsnettet, betales faktiske omkostninger til ny forsyningsledning, fordelt mellem antal brugere, dertil ovennævnte anlægs- og stikledningsbidragbidrag for hver tilsluttet ejendom.

Øvrige Takster
Driftsbidrag:
Vandafgift pr. forbrugt m³
Statafagift pr. forbrugt m³
Fast årlig afgift pr. vandmåler:
* Indtil 300 m³ pr. år
Fra og med 301 til 1000 m³ pr. år
Fra og med 1001 til 2500 m³ pr. år
Fra og med 2501 til 6000 m³ pr. år
Fra og med 6001 til 7500 m³ pr. år
Målerafgift pr. år
Byggevand:
Der betales driftsbidrag og fast årlig afgift som ovenfor anført Øvrige gebyrer:
Lukkegebyr (momsfri), hertil faktiske udgifter Genåbningsgebyr, hertil faktiske udgifter
Udskiftning af Q3-4 måler beskadiget ved f.eks. frost
Beskadiget måler >Q3-4 udskiftes efter faktiske udgifter Udskiftning af rustfri kuglehane i udv. målerbrønd Overtrædelse af regulativ vedr. vandforbrug
Restance- og rykkergebyr (momsfri)
Gebyr for evt. betalingsaftale (momsfri)
Flyttegebyr
Aftale om manuel aflæsning af måler
Forgæves kørsel ved aftale, tilsyn eller målerudskiftning
** Gebyr for årligt forbrug på 4 m³ og derunder
Uberettiget forbrug med og uden måler, hertil forbrug Tilslutning til forsyningsledning uden godkendelse
*** Ledningsoplysning i forbindelse med gravearbejde i vej Betalingsservicegebyr til NETS/PBS (momsfri)
Renter - Referencesats
kr. excl. moms

4,00
6,37

1.050,00
1.480,00
2.000,00
2.465,00
2.930,00
150,00800,00
1.500,00
1.525,00

1.200,00
500,00
100,00
150,00
100,00
200,00
200,00
150,00
1.500,00
2.500,00
240,00
7,50
8 %
kr. incl. moms
5,00
7,96

1.312,50
1.850,00
2.500,00
3.081,25
3.662,50
187,50
1.875,00
1.906,25

1.500,00
625,00


125,00
250,00
250,00
187,50
1.875,00
3.125,00
300,00
* Gælder også ubebygget grund med etableret stikledning og tilhørende stophane eller målerbrønd, samt ejendomme med forsyning via fælles stikledning.
** Gælder også ubebygget grund med etableret stikledning og tilhørende stophane eller målerbrønd.
*** Opkræves hos grundejer for oplysninger udleveret til graveaktør af vandværkets ledningsregistrator.
Se og print Takstblad - 2020

Nyheder

Nyhedsbrev februar 2020
2020 M02 18
Partnerskabsaftalen. Som nævnt i nyhedsbrev december 2019, har bestyrelsen indgået en partnerskabsaftale med Region SydDanmark og Kolding Kommune. (...)
- MOSVIG Vandværk
Nyhedsbrev december 2019
2019 M12 04
Desværre skete den 23. okt. 2019 det, som er enhver bestyrelses frygt, nemlig en bakteriel forurening af vores drikkevand, da det viste sig muligt, at overfladevand kunne trænge ind til vores åbne filter..... (...)
- MOSVIG Vandværk
Name: ventil.jpg.
Nyhedsbrev oktober 2019
2019 M10 08
I forbindelse med installation af digital måler, blev der samtidig monteret en ”kontrollerbar kontraventil” mediumkategori 2. (...)
- MOSVIG Vandværk

Viden om vand
MOSVIG Vandværk
CVR-nr.: 42808612
c/o Maribovej 17, 6000 Kolding
Formand: Ejnar Damkjær
Mail: formand@mosvig.dk
Tlf. Mobil: 42 80 30 01