FRISK VAND FRA MOSVIG

Takster
Gældende for perioden – 01.01.2019 – 31.12.2019
Name: Anlæg.PNG.
Name: Driftsbidrag.PNG.
Name: Øvrige.PNG.
* Gælder også ubebygget grund med etableret stikledning og tilhørende stophane eller målerbrønd, samt ejendomme med forsyning via fælles stikledning.
** Gælder også ubebygget grund med etableret stikledning og tilhørende stophane eller målerbrønd.
*** Opkræves hos grundejer for oplysninger udleveret til graveaktør af vandværkets ledningsregistrator.
Se og print Takstblad - 2019

Nyheder

Nyhedsbrev december 2019
2019 M12 04
Desværre skete den 23. okt. 2019 det, som er enhver bestyrelses frygt, nemlig en bakteriel forurening af vores drikkevand, da det viste sig muligt, at overfladevand kunne trænge ind til vores åbne filter..... (...)
- MOSVIG Vandværk
Name: ventil.jpg.
Nyhedsbrev oktober 2019
2019 M10 08
I forbindelse med installation af digital måler, blev der samtidig monteret en ”kontrollerbar kontraventil” mediumkategori 2. (...)
- MOSVIG Vandværk
Nyhedsbrev august 2019
2019 M08 22
MOSVIG Vandværk har forekomst af pesticid N,N-dimethylsulfamid (også benævnt: DMS) i to af vores i alt tre boringer. (...)
- MOSVIG Vandværk

1


Viden om vand
MOSVIG Vandværk
CVR-nr.: 42808612
c/o Maribovej 17, 6000 Kolding
Formand: Ejnar Damkjær
Mail: formand@mosvig.dk
Tlf. Mobil: 42 80 30 01