FRISK VAND FRA MOSVIG

Historie
Historik
Områdets udbygning, med især sommerhuse, i årene efter anden verdenskrig, medførte en interesse for fælles forsyning af drikkevand i hele området omkring Mosvig Bugt.
Name: vandvaerket.jpg.
På en stiftende generalforsamling 22. oktober 1951, blev MOSVIG Vandværk grundlagt, og et grundareal på 105 m² blev efterfølgende erhvervet for etablering af et nyt fælles vandværk.
Det nybyggede vandværk blev af bestyrelsen overtaget lørdag den 22. november 1952 og beløb sig til en samlet anlægspris på kr. 147.541,35, med en ydelse på 130 m³ drikkevand pr. døgn. Ved idriftsætning i 1952 var der 175 andelshaver, som 10 år senere var steget til 299. I dag har vandværket i alt 650 andelshaver.
Ledningsnettet
Ved vandværkets start i 1952 var den samlet længde på ledningsnettet ca. 4.900 meter, som ved den løbende udbygning op gennem årene og frem til i dag, er på sammenlagt ca. 18.000 meter.
Alle oprindelige forsyningsledninger er gennem årene blevet erstattet med nye plastledninger, kun ca. 100 meter i området under lejrskolen ”Børnenes Vel” i Grønninghoved er fortsat af ældre dato, men forventes udskiftet, når ny bebyggelse af området er vedtaget.
Ledningsnettets løbende vedligeholdelse og udskiftning gør, at vandværket d.d. har et meget lille vandspild, hvilket bl.a. bekræftes ved, at der i nattetimerne ofte ingen forbrug er.
Prishistorik
Ved vandværkets start i 1952 var statsafgifter og moms på vand et ukendt begreb. Et helårshus og et sommerhus betalte henholdsvis kr. 8,- og kr. 5,- pr. hane pr. måned, derudover henholdsvis kr. 1,50 og kr. 0,50 for hver ekstra hane på ejendommen.
Det første driftsår 1952/53 udviste regnskabet et årligt driftsoverskud, når alt var betalt, på i alt kr. 315,40.

Nyheder

Nyhedsbrev februar 2020
February 18, 2020
Partnerskabsaftalen. Som nævnt i nyhedsbrev december 2019, har bestyrelsen indgået en partnerskabsaftale med Region SydDanmark og Kolding Kommune. (...)
- MOSVIG Vandværk
Nyhedsbrev december 2019
December 04, 2019
Desværre skete den 23. okt. 2019 det, som er enhver bestyrelses frygt, nemlig en bakteriel forurening af vores drikkevand, da det viste sig muligt, at overfladevand kunne trænge ind til vores åbne filter..... (...)
- MOSVIG Vandværk
Name: ventil.jpg.
Nyhedsbrev oktober 2019
October 08, 2019
I forbindelse med installation af digital måler, blev der samtidig monteret en ”kontrollerbar kontraventil” mediumkategori 2. (...)
- MOSVIG Vandværk

Viden om vand
MOSVIG Vandværk
CVR-nr.: 42808612
c/o Maribovej 17, 6000 Kolding
Formand: Ejnar Damkjær
Mail: formand@mosvig.dk
Tlf. Mobil: 42 80 30 01